PREZENTACIJA

Posted on | 2 Comments

VGP je 18.02.2019. održao prezentaciju u Kulpinu u restoranu Lipa. Pažljivo je prezentaciju pratilo preko 40 poljoprivrednika. VGP se zahvaljuje svim prisutnima a naročito Milanu iz AGROMIME na organizaciji.