Komunalna mehanizacija

Kada govorimo o komunalnoj mehanizaciji naša firma zastupa poznate svetske renomirane proizvođače ORSI, ASSALONI, FAE, S&C INTERNATIONAL.