ARATRO PLUG

ARATRO PLUG

ARATRO plug – Turska, obrtač sa 3 ( 2 + 1 ) brazde, klirens 85 cm, rastojanje između plužnih tela je 100 cm,zahvat 30 – 35 – 40 cm, greda 120 x 120 x 10 mm, težina pluga: 1294 kg.Oprema: predplužnjaci, preklopni točak, duplo nazubljeno crtalo, deflektori, nož raonika