Mehaničke žitne sejalice

PERTUM S – POGLEDAJTE KATALOG

Sejalica za žito PERTUM S250 , zahvat 2,5m
Sejalica za žito PERTUM S300 , zahvat 3m
Sejalica za žito PERTUM S350 , zahvat 3,5m
Sejalica za žito PERTUM S400 , zahvat 4m

Pogledajte kataloge: