Plugovi

POTTINGER plug – Austrija, model SERVO 25 3+0, obrtač, greda pluga 100x100x10 mm; snaga traktora do 120ks; mehaničko podešavanje zahvata; puna daska univerzalna; rastojanje između plužnih tela 102cm; klirens 80cm; oprema: pretplužnjaci, deflektori, diskosno nazubljeno crtali 1 par; gumeni točkovi 1 par, izmenljiv nož raonika,

POTTINGER plug – Austrija, model SERVO 35 4+0, obrtač, greda pluga 120x120x10 mm sa ojačanjem; snaga traktora do 180ks; mehaničko podešavanje zahvata; puna daska univerzalna; rastojanje između plužnih tela 102cm; klirens 85cm; oprema: pretplužnjaci, deflektori, diskosno nazubljeno crtali 1 par; gumeni točkovi 1 par, izmenljiv nož raonika

EMMEGIEMME plug – Italija, obrtač sa 3 (2+1) brazde, klirens 81 cm, rastojanje između plužnih tela je 100 cm, zahvat 30-35-40 cm, greda 120x120x8 mm, težina pluga 1175 kg; Oprema: pretplužnjaci; dupli točak; nožno crtalo; deflektori; promenljiv nož raonika.

ARATRO plug – Turska, obrtač sa 3 (2+1) brazde, klirens 85 cm, rastojanje između plužnih tela je 105 cm, zahvat 30-35-40 cm, greda 120x120x10 mm, težina pluga 1294 kg; Oprema: pretplužnjaci; preklopni točak; duplo nazubljeno crtalo; deflektori; nož raonika.