Podrivači i razrivači

Pogledajte kataloge:

POGLEDAJTE KATALOG

MODEL CGM

POGLEDAJTE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Obezbeđuje 2 puta veću efikasnost rada u poređenju sa uobičajenim alatima (potrošnja goriva se smanjuje za polovinu).

Razbija bazu tla i pomaže biljkama da se rano razviju.

Formira rezervoar vode ispod zemlje.

Italijansko čelično sidro ( radna tela ).

Резултат слика за PODRIVAČ FDP

CPM

Pogledajte kataloge: