POTTINGER PLUG

POTTINGER PLUG

POTTINGER plug – Austrija, model SERVO 25 3+0, obrtač, greda pluga 100x100x10 mm; snaga traktora do 120ks; mehaničko podešavanje zahvata; puna daska univerzalna; rastojanje između plužnih tela 102cm; klirens 80cm; oprema: pretplužnjaci, deflektori, diskosno nazubljeno crtali 1 par; gumeni točkovi 1 par, izmenljiv nož raonika,

POTTINGER plug – Austrija, model SERVO 35 4+0, obrtač, greda pluga 120x120x10 mm sa ojačanjem; snaga traktora do 180ks; mehaničko podešavanje zahvata; puna daska univerzalna; rastojanje između plužnih tela 102cm; klirens 85cm; oprema: pretplužnjaci, deflektori, diskosno nazubljeno crtali 1 par; gumeni točkovi 1 par, izmenljiv nož raonika