Multi-funkcionalna mašina za specijalne mašine: šumski mulčer, šumska freza, freza za kamen

MULTI-FUNKCIONALNA MAŠINA za specijalne mašine: šumski mulčer, šumska freza, freza za kamen

MODEL SFH_PM

POGLEDAJTE KARAKTERISTIKE MODELA SFH_PM

MODEL SFM_PM

POGLEDAJTE KARAKTERISTIKE MODELA SFM_PM