DISKOSNI PLUG

Posted on | 2 Comments

DISKOSNI PLUG MODEL DP 3

  • * 3 DISKA, PREČNIK DISKA 66 CM
  • * RAZMAK IZMEĐU DISKOVA 55 CM
  • * PODESIVO CRTALO
  • * METALNI SKIDAČ ZEMLJE SA DISKA
  • * MOGUĆNOST PODEŠAVANJA UGLA KOD DISKA
  • * TEŽINA 400 KG

Diskosni plugovi se proizvode u 2, 3, 4, 5 i 6 redova. Štaviše , oni su proizvedeni da rade na svakoj vrsti tla. Diskosni plugovi se koriste za pokretanje poljoprivredno – šumarske proizvodnje na novim poljima, ožiljavanje korenovog sistema u dendrologiji, zaoravanje žetvenih ostataka kao i prilikom procesuiranja kamenjara i izrazito teških zemljišta. Zbog velikog klirensa ne postoji mogućnost zagušenja travom, zemljom i ostalim biljnim ostacima. Pored toga, oni se mogu lako koristiti u stenovitim oblastima. Dugotrajnost pluga osigurava veoma robusna konstrukcija kao i ugradnja diskova eminentnog svetskog proizvođača Bellota Španija. Zahvat pluga je podesiv tako da se njegova efikasnost može maksimalno iskoristiti u svim zadatim uslovima.